info@voldijnvastgoed.nl  |   040 209 2338
Voldijn Vastgoed Investeringen

Als de overeengekomen beleggingstermijn is verstreken, brengen we het vastgoed in de verkoop. Hiervoor maken we in overleg met u een verkoopstrategie. De inschatting van de opbrengst en het plan van aanpak zijn bepalend voor deze keuze. We kennen de markt en zien erop toe dat voor u het hoogst haalbare resultaat wordt bereikt. Ook hierbij begeleiden we u tot aan het opstellen van de verkoopovereenkomst en het notarieel transport. Ons gedegen verkooptraject is volledig gericht op het behalen van uw doelstellingen. En zo mogelijk méér dan dat.

Voldijn Vastgoed Investeringen

Frank van Daal, Voldijn Vastgoed Investeringen

040 209 2338

Voldijn Vastgoed Investeringen

Nic Verbeek, Voldijn Vastgoed Investeringen

040 209 2338

De mogelijkheden bespreken?

    Liever even bellen?      Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

      © Copyright 2024 Voldijn Vastgoed Investeringen | Website door Company Fuel